Viên đá nhỏ lật đổ cả cỗ xe lớn.

Viên đá nhỏ lật đổ cả cỗ xe lớn.
"Viên đá nhỏ lật đổ cả cỗ xe lớn."
Danh ngôn cuộc sống Ngạn ngữ Đức

Thêm nội dung

Xem thêm >