Viên đá nhỏ lật đổ cả cỗ xe lớn.

Viên đá nhỏ lật đổ cả cỗ xe lớn.
"Viên đá nhỏ lật đổ cả cỗ xe lớn."
Danh ngôn cuộc sống Ngạn ngữ Đức
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận