Vẻ quyến rũ năm mươi phần trăm là điều bạn có và năm mươi...

Vẻ quyến rũ năm mươi phần trăm là điều bạn có và năm mươi phần trăm là điều người ta nghĩ bạn có.
-
Sex appeal is fifty percent what you've got and fifty percent what people think you've got.
"Vẻ quyến rũ năm mươi phần trăm là điều bạn có và năm mươi phần trăm là điều người ta nghĩ bạn có. - Sex appeal is fifty percent what you've got and fifty percent what people think you've got."
Danh ngôn phụ nữ Sophia Loren
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận