Vàng tìm vàng làm bạn. Ngọc tìm ngọc sách đôi.

Vàng tìm vàng làm bạn. Ngọc tìm ngọc sách đôi.
"Vàng tìm vàng làm bạn. Ngọc tìm ngọc sách đôi."
Danh ngôn tình bạn Tục ngữ Việt Nam
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận