Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản.

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản.
"Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản."
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận