Văn không sông núi không cao điệu Người chẳng phong sương khó rạng tài...

Văn không sông núi không cao điệu 
  Người chẳng phong sương khó rạng tài.
"Văn không sông núi không cao điệu Người chẳng phong sương khó rạng tài."
Danh ngôn cuộc sống Trần Bích Sang
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận