Từ trải nghiệm của quá khứ chúng ta ta rút ra bài học dẫn...

Từ trải nghiệm của quá khứ chúng ta ta rút ra bài học dẫn đường cho tương lai.
From the experience of the past we derive instructive lessons for the future.
"Từ trải nghiệm của quá khứ chúng ta ta rút ra bài học dẫn đường cho tương lai. From the experience of the past we derive instructive lessons for the future."
Danh ngôn cuộc sống John Quincy Adams
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận