Từ cuồng tín tới man rợ chỉ có một bước chân thôi From fanaticism...

Từ cuồng tín tới man rợ chỉ có một bước chân thôi.
-
From fanaticism to barbarism is only one step.
"Từ cuồng tín tới man rợ chỉ có một bước chân thôi. - From fanaticism to barbarism is only one step."
Danh ngôn tính cách Denis Diderot
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận