Trước mọi điều khác sự sẵn sàng là bí mật của thành công Before...

Trước mọi điều khác, sự sẵn sàng là bí mật của thành công.
Before everything else, getting ready is the secret of success.
"Trước mọi điều khác, sự sẵn sàng là bí mật của thành công. Before everything else, getting ready is the secret of success."
Danh ngôn về thành công Henry Ford
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận