Trong nhiều trường hợp thành công chính là thất bại lộn ngược Success in...

Trong nhiều trường hợp, thành công chính là thất bại lộn ngược.
Success, in many cases, is failure turned inside out.
"Trong nhiều trường hợp, thành công chính là thất bại lộn ngược. Success, in many cases, is failure turned inside out."
Danh ngôn về thành công Mary Kay Ash
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận