Trong mọi việc phải tuân thủ ba nguyên tắc sự thật trung thực hữu...

Trong mọi việc phải tuân thủ ba nguyên tắc: sự thật, trung thực, hữu ích.
"Trong mọi việc phải tuân thủ ba nguyên tắc: sự thật, trung thực, hữu ích."
Danh ngôn công việc Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận