Trong khi Chúa trời chờ đợi Đền thờ của Người được xây bằng tình...

Trong khi Chúa trời chờ đợi Đền thờ của Người được xây bằng tình yêu thương, con người lại đi xây bằng đá.
While God waits for His temple to be built of love, men bring stones.
"Trong khi Chúa trời chờ đợi Đền thờ của Người được xây bằng tình yêu thương, con người lại đi xây bằng đá. While God waits for His temple to be built of love, men bring stones."
Danh ngôn về yêu thương Rabindranath Tagore
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận