Trò chơi cuộc sống rất hay dù tất cả trong cuộc sống đều có...

Trò chơi cuộc sống rất hay, dù tất cả trong cuộc sống đều có thể đau đớn, và dù tất cả mọi cuộc đời đến cuối đường đều sẽ thua cuộc.
The game of life is good, though all of life may be hurt, and though all lives lose the game in the end.
"Trò chơi cuộc sống rất hay, dù tất cả trong cuộc sống đều có thể đau đớn, và dù tất cả mọi cuộc đời đến cuối đường đều sẽ thua cuộc. The game of life is good, though all of life may be hurt, and though all lives lose the game in the end."
Danh ngôn cuộc sống Jack London
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận