Trăm năm giữ vẹn chữ tòng Sông sao thác vậy một chồng mà thôi...

Trăm năm giữ vẹn chữ tòng
 Sông sao thác vậy một chồng mà thôi.
"Trăm năm giữ vẹn chữ tòng Sông sao thác vậy một chồng mà thôi."
Tục ngữ ca dao về gia đình
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận