Trai mà chi gái mà chi Sinh con có nghĩa có nghì là hơn...

Trai mà chi, gái mà chi
 Sinh con có nghĩa có nghì là hơn.
"Trai mà chi, gái mà chi Sinh con có nghĩa có nghì là hơn."
Tục ngữ ca dao về gia đình
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận