Tôi muốn hát về những cảnh mộng trong mình với sự vô tư ngây...

Tôi muốn hát về những cảnh mộng trong mình với sự vô tư ngây ngô của con trẻ.
-
I wish to sing of my interior visions with the naive candour of a child.
"Tôi muốn hát về những cảnh mộng trong mình với sự vô tư ngây ngô của con trẻ. - I wish to sing of my interior visions with the naive candour of a child."
Danh ngôn tuổi trẻ Claude Debussy
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận