Tôi không 'đón lấy' ý tưởng ý tưởng đón lấy tôi I do not...

Tôi không 'đón lấy' ý tưởng; ý tưởng đón lấy tôi.
-
I do not 'get' ideas; ideas get me.
"Tôi không 'đón lấy' ý tưởng; ý tưởng đón lấy tôi. - I do not 'get' ideas; ideas get me."
Danh ngôn công việc Robertson Davies
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận