Tôi không đòi hỏi vương miệng chỉ trừ thứ dành cho tất cả mọi...

Tôi không đòi hỏi vương miệng chỉ trừ thứ dành cho tất cả mọi người. Tôi không cố gắng chinh phục thế giới nào chỉ trừ thế giới bên trong nội tâm.
-
I ask not for any crown but that which all may win; Nor try to conquer any world except the one within.
"Tôi không đòi hỏi vương miệng chỉ trừ thứ dành cho tất cả mọi người. Tôi không cố gắng chinh phục thế giới nào chỉ trừ thế giới bên trong nội tâm. - I ask not for any crown but that which all may win; Nor try to conquer any world except the one within."
Danh ngôn tâm hồn Louisa May Alcott
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận