Tôi hiếm khi nhận ra được cơ hội cho tới khi mà nó không...

Tôi hiếm khi nhận ra được cơ hội cho tới khi mà nó không còn là cơ hội.
-
I was seldom able to see an opportunity until it had ceased to be one.
"Tôi hiếm khi nhận ra được cơ hội cho tới khi mà nó không còn là cơ hội. - I was seldom able to see an opportunity until it had ceased to be one."
Danh ngôn công việc Mark Twain
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận