Tôi ghét phụ nữ vì lúc nào họ cũng biết mọi thứ ở đâu...

Tôi ghét phụ nữ vì lúc nào họ cũng biết mọi thứ ở đâu.
-
I hate women because they always know where things are.
"Tôi ghét phụ nữ vì lúc nào họ cũng biết mọi thứ ở đâu. - I hate women because they always know where things are."
Danh ngôn phụ nữ Voltaire
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận