Tôi chưa bao giờ vô tình làm điều gì cũng như không phát minh...

Tôi chưa bao giờ vô tình làm điều gì, cũng như không phát minh nào của tôi đến từ sự vô tình; chúng đến từ lao động.
-
I never did anything by accident, nor did any of my inventions come by accident; they came by work.
"Tôi chưa bao giờ vô tình làm điều gì, cũng như không phát minh nào của tôi đến từ sự vô tình; chúng đến từ lao động. - I never did anything by accident, nor did any of my inventions come by accident; they came by work."
Danh ngôn công việc Thomas Edison
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận