Tình yêu với công việc làm cho nó nhẹ nhàng hơn.

Tình yêu với công việc làm cho nó nhẹ nhàng hơn.
"Tình yêu với công việc làm cho nó nhẹ nhàng hơn."
Danh ngôn công việc Ngạn ngữ Đức
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận