Tình yêu thương không biết đến trở ngại Nó vượt vách chắn nhảy qua...

Tình yêu thương không biết đến trở ngại. Nó vượt vách chắn, nhảy qua hàng rào, xuyên qua tường để tới đích đến, mang theo hy vọng tràn trề.
Love recognizes no barriers. It jumps hurdles, leaps fences, penetrates walls to arrive at its destination full of hope.
"Tình yêu thương không biết đến trở ngại. Nó vượt vách chắn, nhảy qua hàng rào, xuyên qua tường để tới đích đến, mang theo hy vọng tràn trề. Love recognizes no barriers. It jumps hurdles, leaps fences, penetrates walls to arrive at its destination full of hope."
Danh ngôn về yêu thương Maya Angelou
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận