Tinh túy của trí tuệ đến từ kỹ năng đi tìm ý nghĩa của...

Tinh túy của trí tuệ đến từ kỹ năng đi tìm ý nghĩa của mọi trải nghiệm hàng ngày.
The essence of intelligence is skill in extracting meaning from everyday experience.
"Tinh túy của trí tuệ đến từ kỹ năng đi tìm ý nghĩa của mọi trải nghiệm hàng ngày. The essence of intelligence is skill in extracting meaning from everyday experience."
Danh ngôn cuộc sống Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận