Tình trạng đang yêu không nên gây ra căng thẳng nó nên làm dịu...

Tình trạng
"Tình trạng "đang yêu" không nên gây ra căng thẳng; nó nên làm dịu căng thẳng. Being "in love" shouldn't cause stress; it should relieve it."
Danh ngôn tình yêu Jeanne Phillips
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận