Tình cảm không như công thức toán học em có thể cho ra đáp...

Tình cảm không như công thức toán học - em có thể cho ra đáp án đúng nhưng không đồng nghĩa là nó cũng cho ta một người yêu, người vợ hoàn hảo.
"Tình cảm không như công thức toán học - em có thể cho ra đáp án đúng nhưng không đồng nghĩa là nó cũng cho ta một người yêu, người vợ hoàn hảo."
Danh ngôn tình yêu Sharon Kendrick
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận