Tình bạn đến với nhau trong lúc khó khăn mới thật là tình bạn...

Tình bạn đến với nhau trong lúc khó khăn mới thật là tình bạn.
"Tình bạn đến với nhau trong lúc khó khăn mới thật là tình bạn."
Danh ngôn tình bạn Ngạn ngữ Anh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận