Tiếng cười ồn ào thể hiện sự trống rỗng của tâm hồn.

Tiếng cười ồn ào thể hiện sự trống rỗng của tâm hồn.
"Tiếng cười ồn ào thể hiện sự trống rỗng của tâm hồn."
Danh ngôn tâm hồn Olivier Goldsmith
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận