Tiền bạc là phương tiện của người thông minh là mục đích của những...

Tiền bạc là phương tiện của người thông minh, là mục đích của những kẻ ngu ngốc.
"Tiền bạc là phương tiện của người thông minh, là mục đích của những kẻ ngu ngốc."
Danh ngôn sự nghiệp Đơcuốcxen
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận