Thường thì chính những người xứng đáng nhất lại là người không thể ngừng...

Thường thì chính những người xứng đáng nhất lại là người không thể ngừng yêu thương những kẻ sẽ hủy diệt mình.
Often it is the most deserving people who cannot help loving those who destroy them.
"Thường thì chính những người xứng đáng nhất lại là người không thể ngừng yêu thương những kẻ sẽ hủy diệt mình. Often it is the most deserving people who cannot help loving those who destroy them."
Danh ngôn về yêu thương Hermann Hesse
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận