Thử thách của việc THỂ HIỆN BẢN THÂN là chuyển hóa những gì bạn...

Thử thách của việc THỂ HIỆN BẢN THÂN là chuyển hóa những gì bạn biết và cảm nhận thành lời nói.
"Thử thách của việc THỂ HIỆN BẢN THÂN là chuyển hóa những gì bạn biết và cảm nhận thành lời nói."
Châm ngôn cho ngày mới
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận