Thông minh và hiếu học thì không thẹn hỏi kẻ dưới mình Vậy mới...

Thông minh và hiếu học thì không thẹn hỏi kẻ dưới mình, Vậy mới thật gọi là có trình độ.
-
Mẫn nhi hiếu học, bất sỉ hạ vấn, thị vị chi văn dã.
"Thông minh và hiếu học thì không thẹn hỏi kẻ dưới mình, Vậy mới thật gọi là có trình độ. - Mẫn nhi hiếu học, bất sỉ hạ vấn, thị vị chi văn dã."
Danh ngôn giáo dục Khổng Tử
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận