Thời gian vội vã lao đi Cơ hội nảy sinh rồi tan biến Vậy...

Thời gian vội vã lao đi; Cơ hội nảy sinh rồi tan biến... Vậy mà bạn vẫn chờ đợi và không dám thử - Con chim có đôi cánh mà không dám bay lên.
-
Time is swift, it races by; Opportunities are born and die... Still you wait and will not try - A bird with wings who dares not rise and fly.
"Thời gian vội vã lao đi; Cơ hội nảy sinh rồi tan biến... Vậy mà bạn vẫn chờ đợi và không dám thử - Con chim có đôi cánh mà không dám bay lên. - Time is swift, it races by; Opportunities are born and die... Still you wait and will not try - A bird with wings who dares not rise and fly."
Danh ngôn thời gian A. A. Milne
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận