Thời gian thay đổi và chúng ta cũng thay đổi theo thời gian.

Thời gian thay đổi và chúng ta cũng thay đổi theo thời gian.
"Thời gian thay đổi và chúng ta cũng thay đổi theo thời gian."
Danh ngôn thời gian Ngạn ngữ Đức
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận