Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi.

Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi.
"Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi."
Danh ngôn tiền bạc Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận