Thị trường không bao giờ bão hòa với sản phẩm tốt nhưng rất nhanh...

Thị trường không bao giờ bão hòa với sản phẩm tốt, nhưng rất nhanh bão hòa với sản phẩm tệ.
A market is never saturated with a good product, but it is very quickly saturated with a bad one.
"Thị trường không bao giờ bão hòa với sản phẩm tốt, nhưng rất nhanh bão hòa với sản phẩm tệ. A market is never saturated with a good product, but it is very quickly saturated with a bad one."
Danh ngôn kinh doanh Henry Ford
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận