The less their ability the more their conceit Họ càng có ít khả năng...

The less their ability, the more their conceit.
 Họ càng có ít khả năng, họ càng kêu ngạo
"The less their ability, the more their conceit. Họ càng có ít khả năng, họ càng kêu ngạo"
Châm ngôn công việc
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận