Thật sai lầm khi nghĩ rằng nhiệm vụ của vật lý là tìm ra...

Thật sai lầm khi nghĩ rằng nhiệm vụ của vật lý là tìm ra bản chất của Tự nhiên. Vật lý là điều chúng ta nói về Tự nhiên.
-
It is wrong to think that the task of physics is to find out how Nature is. Physics concerns what we say about Nature.
"Thật sai lầm khi nghĩ rằng nhiệm vụ của vật lý là tìm ra bản chất của Tự nhiên. Vật lý là điều chúng ta nói về Tự nhiên. - It is wrong to think that the task of physics is to find out how Nature is. Physics concerns what we say about Nature."
Danh ngôn khoa học Niels Bohr
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận