Thật hoài công nói với người khác rằng hãy tin đi nhưng đừng suy...

Thật hoài công nói với người khác rằng: hãy tin đi nhưng đừng suy xét - chẳng khác nào bạn nói: hãy ngủ đi nhưng đừng thức dậy.
-
t is useless to tell one not to reason but to believe - you might as well tell a man not to wake but sleep.
"Thật hoài công nói với người khác rằng: hãy tin đi nhưng đừng suy xét - chẳng khác nào bạn nói: hãy ngủ đi nhưng đừng thức dậy. - t is useless to tell one not to reason but to believe - you might as well tell a man not to wake but sleep."
Danh ngôn tính cách Lord Byron
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận