Thật đúng rằng không gì trên thế gian này khiến chúng ta cần thiết...

Thật đúng rằng không gì trên thế gian này khiến chúng ta cần thiết cho nhau như tình cảm mà chúng ta dành cho nhau.
It's true that nothing in this world makes us so necessary to others as the affection we have for them.
"Thật đúng rằng không gì trên thế gian này khiến chúng ta cần thiết cho nhau như tình cảm mà chúng ta dành cho nhau. It's true that nothing in this world makes us so necessary to others as the affection we have for them."
Danh ngôn về yêu thương Johann Wolfgang von Goethe
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận