Thành công sẽ đến với ai kiên trì và nhẫn nại Bạn phải làm...

Thành công sẽ đến với ai kiên trì và nhẫn nại. Bạn phải làm từng bước từng bước một, không có thành công nào đến ngay lập tức khi bạn muốn có nó.
"Thành công sẽ đến với ai kiên trì và nhẫn nại. Bạn phải làm từng bước từng bước một, không có thành công nào đến ngay lập tức khi bạn muốn có nó."
Châm ngôn công việc
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận