Thành công nửa vời thường khiến người ta kiêu ngạo bản ngã và tự...

Thành công nửa vời thường khiến người ta kiêu ngạo, bản ngã và tự mãn. Thành công thực sự mới làm người ta khiêm nhường, rộng lượng và tử tế.
 W.Somerset Maugham
"Thành công nửa vời thường khiến người ta kiêu ngạo, bản ngã và tự mãn. Thành công thực sự mới làm người ta khiêm nhường, rộng lượng và tử tế. W.Somerset Maugham"
Châm ngôn công việc
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận