Thành công là làm những điều bình thường một cách phi thường Success is...

Thành công là làm những điều bình thường một cách phi thường.
Success is doing ordinary things extraordinarily well.
"Thành công là làm những điều bình thường một cách phi thường. Success is doing ordinary things extraordinarily well."
Danh ngôn về thành công Jim Rohn
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận