Thành công là điều bạn hấp dẫn bằng con người mình đã trở thành...

Thành công là điều bạn hấp dẫn bằng con người mình đã trở thành.
Success is what you attract by the person you become.
"Thành công là điều bạn hấp dẫn bằng con người mình đã trở thành. Success is what you attract by the person you become."
Danh ngôn về thành công Jim Rohn
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận