Tha thứ là sự trả thù vinh quang nhất.

Tha thứ là sự trả thù vinh quang nhất.
"Tha thứ là sự trả thù vinh quang nhất."
Danh ngôn tính cách Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận