Tất cả chúng ta đều cần tiến bộ không ngừng trong cuộc sống All...

Tất cả chúng ta đều cần tiến bộ không ngừng trong cuộc sống.
-
All of us need to grow continuously in our lives.
"Tất cả chúng ta đều cần tiến bộ không ngừng trong cuộc sống. - All of us need to grow continuously in our lives."
Danh ngôn công việc Les Brown
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận