Tại sao người phụ nữ lại nhìn thấy được từ khoảng cách xa xôi...

Tại sao người phụ nữ lại nhìn thấy được từ khoảng cách xa xôi điều mà đàn ông nhìn gần cũng không thấy được?
-
Why is it that a woman can see from a distance what a man cannot see close?
"Tại sao người phụ nữ lại nhìn thấy được từ khoảng cách xa xôi điều mà đàn ông nhìn gần cũng không thấy được? - Why is it that a woman can see from a distance what a man cannot see close?"
Danh ngôn phụ nữ Thomas Hardy
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận