Sức mạnh hình thành từ thất bại không phải từ thành công Strength is...

Sức mạnh hình thành từ thất bại, không phải từ thành công.
Strength is built by one's failures, not by one's successes.
"Sức mạnh hình thành từ thất bại, không phải từ thành công. Strength is built by one's failures, not by one's successes."
Danh ngôn về thành công Coco Chanel
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận