Sức mạnh của tính cách có thể được học trong công việc nhưng vẻ...

Sức mạnh của tính cách có thể được học trong công việc, nhưng vẻ đẹp của tính cách phải được học ở gia đình.
-
Strength of character may be learned at work, but beauty of character is learned at home.
"Sức mạnh của tính cách có thể được học trong công việc, nhưng vẻ đẹp của tính cách phải được học ở gia đình. - Strength of character may be learned at work, but beauty of character is learned at home."
Danh ngôn tính cách Henry Drummond
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận