Sự trưởng thành là khả năng thu hoạch mà không biện bạch và không...

Sự trưởng thành là khả năng thu hoạch mà không biện bạch, và không phàn nàn khi tình hình không tốt.
Maturity is the ability to reap without apology and not complain when things don’t go well.
"Sự trưởng thành là khả năng thu hoạch mà không biện bạch, và không phàn nàn khi tình hình không tốt. Maturity is the ability to reap without apology and not complain when things don’t go well."
Danh ngôn cuộc sống Jim Rohn
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận