Sự trưởng thành bắt đầu vào ngày chúng ta chấp nhận trách nhiệm đối...

Sự trưởng thành bắt đầu vào ngày chúng ta chấp nhận trách nhiệm đối với hành động của bản thân mình.
Maturity begins on the day we accept responsibility for our own actions.
"Sự trưởng thành bắt đầu vào ngày chúng ta chấp nhận trách nhiệm đối với hành động của bản thân mình. Maturity begins on the day we accept responsibility for our own actions."
Danh ngôn cuộc sống Richard L Evans
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận